3.jpg
3.jpg

KANCELARIA

Ogłoszenia parafialne 24 października 2021 r. 

Kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej z wyjątkiem uroczystości.

W sprawach nagłych prosimy o kontakt od razu.

 

CHRZEST

Chęć ochrzczenia dziecka zgłaszamy w kancelarii parafialnej i uzgadniamy termin. Dokumenty potrzebne do tego

sakramentu:

  • świadectwo urodzenia dziecka,

  • akt małżeństwa rodziców dziecka,

  • dokładne dane rodziców chrzestnych (chrzestni spoza parafii winni mieć pozwolenie swojego proboszcza),

  • jeśli dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebna jest zgoda pisemna proboszcza z miejsca zamieszkania.

 

BIERZMOWANIE

W naszej parafii bierzmowanie odbywa się co dwa lata i przystępuje do niego młodzież klas trzecich gimnazjalnych

i klas pierwszych szkół średnich. Przygotowanie obejmuje cykl spotkań formacyjnych w grupach przy parafii.

 

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo chrztu i bierzmowania,

  • dowód osobisty,

  • ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji,

  • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

  • zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego,

  • zaświadczenie z USC potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego.

 

SAKRAMENT CHORYCH

Do chorych udajemy się w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

W nagłych wypadkach kapłan jest zawsze do dyspozycji.

 

POGRZEB

Do kancelarii należy dostarczyć akt zgonu z USC. Jeśli zmarła osoba była spoza naszej parafii, potrzebna jest zgoda

pisemna proboszcza z miejsca zamieszkania tej osoby.