Apostolat Złota Róża

Wspólnoty

Spotkania

Na nabożeństwie i Mszy wieczornej w 1. czwartek miesiąca.

Odpowiedzialny: br. Szymon Mrowiec

Lider: Stanisław Gałaszkiewicz

O wspólnocie

Podstawową wspólnotę “ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21-osobowa . Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA ŚW., KORONKĘ do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, MODLITWĘ ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ ZA KAPŁANÓW I MODLITWĘ DO MARYI ZA POWOŁANYCH DO KAPŁAŃSTWA ŚW. JANA PAWŁA II.  Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).

ZADANIA OSOBY MODLĄCEJ SIĘ W APOSTOLACIE „ZŁOTA RÓŻA”

  • Wszystko czynić z miłości do Jezusa i Maryi
  • Wsłuchiwać się w głos Maryi i wszelkie zamiary, zadania polecać Maryi
  • Żyć w przyjaźni z Duchem Świętym, prosić o światło
  • Czynić niewiele, ale z wielką miłością
  • Swoje zaangażowanie uzależnić od woli Pana – nic nie czynić z własnej woli
  • Brać czynny udział w akcjach podejmowanych przez Apostolat.