Bierzmowanie

Kancelaria, Sakramenty

Przygotowanie

  • Przygotowanie do bierzmowania to przede wszystkim zaproszenie do nawiązani głębszej osobistej relacji z Jezusem poprzez regularną codzienną modlitwę, uczestnictwo w cotygodniowej Eucharystii w kościele, regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz lekturę Słowa Bożego. Kandydaci do bierzmowania przygotowują się również do przyjęcia tego sakramentu poprzez uczestnictwo w spotkaniach dla bierzmowanych organizowanych w kościele.
  • Terminy spotkań kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania są podawane w czasie ogłoszeń duszpasterskich.
  • Do sakramentu bierzmowania w naszej parafii mogą przystąpić osoby przynależące do naszej parafii.
  • Osoby spoza parafii, przynależące do innej parafii są proszone o dostarczenie pisemnego pozwolenia od proboszcza swojej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w innej parafii. Aby uzyskać takie pozwolenie, należy udać się do kancelarii parafialnej swojej parafii i poprosić o taki dokument.
  • Osoby, które nie zostały ochrzczone w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie, są proszone o dostarczenie świadectwa chrztu. Aby uzyskać świadectwo chrztu należy udać się do parafii chrztu, do kancelarii parafialnej i poprosić o takie zaświadczenie.
  • Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się na dwa lata przed przyjęciem sakramentu.
  • Osoby dorosłe pragnące przygotować się do sakramentu bierzmowania proszone są o osobiste zgłoszenie się do proboszcza, w celu omówienia kwestii organizacyjnych.

Za przygotowanie do bierzmowania odpowiedzialny jest:

br. Tomasz Olejnik OFMCap