W sprawie pogrzebu

Kancelaria

Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są w ciągu dnia o każdej porze. Zmarła osoba powinna należeć do naszej parafii (w przeciwnym wypadku wymagane jest pozwolenie z parafii, do której należała). Do kancelarii należy przynieść akt zgonu i ustalić z proboszczem dzień i godzinę pogrzebu.

Podczas organizowania uroczystości pogrzebowych najpierw należy zwrócić się do zakładu pogrzebowego i załatwić wszystkie stosowne formalności, później zaś zapraszamy do nas w celu omówienia kwestii związanych z przeprowadzeniem uroczystości pogrzebowych w kościele, jak również odnotowaniem stosownych informacji w aktach parafii.