Spowiedź

Sakramenty

O sakramencie pokuty i pojednania

Spowiedź jest sakramentem, w którym możemy uzyskać pojednanie z Bogiem i Kościołem, czyli odpuszczenie wszystkich naszych grzechów (por. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1422). „Bóg nie męczy się przebaczaniem, to my męczymy się proszeniem o nie” (papież Franciszek).

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia.
  • Żal za grzechy.
  • Mocne postanowienie poprawy.
  • Szczera spowiedź
  • Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Częste przystępowanie do sakramentu pokuty ma na celu nie tylko odpuszczenie grzechów, ale także umocnienie na drodze nawrócenia.

Sprawowanie sakramentu

Sakrament pojednania jest sprawowany w naszym kościele 20. minut przed każdą Mszą Świętą. 

W każdy wtorek:

półtorej godziny po zakończeniu wieczornej Mszy

W 1. czwartek i 1. piątek miesiąca:

godzinę przed wieczorną Eucharystią


Poniżej przedstawiamy formułę, z której można skorzystać przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.

Formuła sakramentu pokuty i pojednania

• Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Spowiednik odpowiada: Na wieki wieków, amen.
• W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
• Mam… lat, jestem… (stanu wolnego, żonaty/mężatka, wdowcem…)
Ostatni raz u spowiedzi byłem…, zadaną pokutę odprawiłem.
Obraziłem Boga następującymi grzechami:

Następuje wymienianie grzechów przez penitenta. Po zakończeniu wymieniania grzechów penitent mówi:

• Więcej grzechów nie pamiętam.
Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i obiecuję poprawę.
Proszę cię ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan daje naukę i zadaje pokutę. Później penitent wezwany jest do zewnętrznego wyrażenia skruchy. Może to zrobić bijąc się jedną ręką w piersi
i mówiąc na głos:

• Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. – 3x

Kapłan udziela rozgrzeszenia słowami:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć
i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego.

• Amen.
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
• Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.
Bogu niech będą dzięki. / Bóg zapłać.