Kategoria: Wspólnoty

Młodzież Franciszkańska Tau

To katolicka wspólnota ludzi młodych, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczać życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.

Czytaj więcej

Grupa Modlitwy Ojca Pio

Grupy Modlitwy powstały z inicjatywy św. Ojca Pio w odpowiedzi na potrzeby duchowe epoki, by modlić się w Kościele, z Kościołem i za Kościół.

Czytaj więcej

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich tworzą chrześcijanie, którzy posłuszni wezwaniu Bożemu postanawiają żyć Ewangelią według ducha św. Franciszka, zgodnie z obowiązkami swego stanu w świecie, zachowując ogólne przepisy Kościoła oraz własne ustawy zawarte w Regule i Konstytucjach.

Czytaj więcej

Domowy Kościół

Małżeńsko-rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem.

Czytaj więcej

Żywy Różaniec

Modlitewna wspólnota osób, z których każda codziennie modli się na Różańcu, odmawiając jeden dziesiątek Różańca, połączony z rozważaniem przydzielonej jej tajemnicy Różańca Świętego, dzięki czemu wspólnota codziennie odmawia cały różaniec.

Czytaj więcej
Ładowanie