I Komunia święta

Sakramenty

Terminy uroczystości I Komunii świętej

Rok 2024

19 maja 2024

Rok 2025

18 maja 2025

Przygotowanie

 • Przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii świętej i spowiedzi rozpoczyna się we wrześniu od spotkania organizacyjnego dla rodziców, którego termin jest podawany z początkiem września w ogłoszeniach duszpasterskich. 
 • Do I Komunii św. w naszej parafii mogą przystąpić dzieci przynależące do naszej parafii (tzn. mieszkające na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie).
 • Jeżeli dziecko należy do innej parafii, niezbędna jest pisemna zgoda proboszcza własnej parafii i dostarczenie jej do odpowiedzialnych za przygotowanie (o przynależności do parafii decyduje zamieszkanie, a nie zameldowanie).
 • Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii niż Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie, należy również dostarczyć jego świadectwo chrztu.

 • Przygotowanie dzieci do I Komunii św. obejmuje:
  ⇒ uczestnictwo w lekcjach religii w szkole
  ⇒ spotkania dla dzieci – raz w miesiącu 
  ⇒ spotkania dla rodziców w kościele – raz w miesiącu 
  ⇒ Msza św. dla dzieci i rodziców – raz w miesiącu w niedzielę o 9.00 


Za przygotowanie do I Komunii św. odpowiedzialny jest:

br. Tomasz Olejnik OFMCap.

Jak poucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego, Komunia Święta jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie (por. KKK 1405), a przystępowanie do Komunii Świętej to przyjmowanie samego Chrystusa, który ofiarował się za nas (por. KKK 1382). Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii.