Namaszczenie chorych

Kancelaria, Sakramenty

Posługa chorym

Zwyczajna posługa chorym (odwiedziny chorych) odbywa się w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00. Wówczas kapłani udają się do zgłoszonych domów, gdzie sprawują sakrament pojednania, w razie potrzeby udzielają sakramentu namaszczenia chorych oraz rozdzielają Komunię świętą.

W przypadkach nagłych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu parafii: +48 18 268 26 33.

O sakramencie namaszczenia chorych

Przez namaszczenie chorych i modlitwę kapłana Kościół poleca chorych Chrystusowi, aby ich podźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-15; Katechizm Kościoła Katolickiego nr 11).

Sakramentu tego udziela się wiernemu, któremu zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Można ten sakrament powtórnie udzielić, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachorował, lub w czasie trwania tej samej choroby jego stan się pogorszył. Jest rzeczą stosowną przyjąć namaszczenie chorych przed trudną operacją. Nie udziela się sakramentu chorych osobom zmarłym.