RODO

Informacja związana z RODO

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że w naszym domu zakonnym/plebanii oraz kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie pod numerem 312 w ramach organizowanych Mszy świętych, nabożeństw, celebracji, wydarzeń oraz uroczystości okolicznościowych może mieć miejsce utrwalanie państwa wizerunku w formie wizualnej bądź audiowizualnej. 

Jeżeli nie wyrażacie państwo na to zgody, uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc w prawej nawie w tyle kościoła. 

Będąc w naszym kościele lub w domu zakonnym wyraża się więc dobrowolną zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku na rzecz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie w formie wizualnej i audiowizualnej wykonanego podczas Mszy świętych, nabożeństw, celebracji oraz okolicznościowych wydarzeń. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę zdjęcia lub utworu audiowizualnego za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem kanonicznym i prawem polskim, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych oraz stronach internetowych.

Klauzula informacyjna – publikacja wizerunku

Informujemy, że Państwa dane osobowe (np. wizerunek zamieszczony na zdjęciu/w utworze audiowizualnym) są przetwarzane na podstawie Państwa zgody przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie reprezentowanej przez proboszcza br. Szymona Mrowca dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Krakowskiej jest dr Jakub Kwaśnik, tel. 794 950 741, e-mail: diod@diecezja.krakow.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest dokumentacja wydarzeń i publikacja ich w mediach elektronicznych i drukowanych parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie. 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia ich publikacji w formie elektronicznej.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

Wszystkich szczegółowym informacji na temat przetwarzanych danych udzieli Państwu administrator – br. Szymon Mrowiec, tel. +48 18 268 26 33.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.