Stowarzyszenie TEN~CZYN

Z życia społeczności

Stowarzyszenie TEN~CZYN powstało w 2011 roku z inicjatywy aktywnych mieszkańców wsi Tenczyn, którzy pragnęli aktywizować małą górską wioskę do działań społecznych oraz kulturalnych.

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, między innymi prowadzenie świetlicy dla dzieci, organizacja biesiad i imprez regionalnych, zakup strojów regionalnych, wydanie książek o tematyce historycznej wsi Tenczyn, zagospodarowania przestrzeni oraz nieużytków. Chęć ciągłego rozwoju i podniesienia społecznej wartości mieszkańców przyświeca kolejnym programom, o które Stowarzyszenie wnioskuje. Pobudzanie do działań, aktywizacja dzieci, młodzieży, seniorów oraz innych grup to główny cel organizowanym przez wolontariuszy działaniom. W skład członków Stowarzyszenia wchodzą nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, przedsiębiorcy, prawnicy, strażacy, osoby w różnym wieku. Wśród członków jest kilku Seniorów aktywnie uczestniczących w działaniach i organizowanych programach. Jednak żadne działania nie mogły by się odbyć gdyby nie zaangażowanie wszystkich mieszkańców Tenczyna, którzy chętnie uczestniczą w akcjach.