Małżeństwo

Kancelaria, Sakramenty

Zgłoszenie

Osoby, które chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii zgłaszają się do biura parafialnego z potrzebnymi dokumentami nie później niż trzy miesiące przed planowanym ślubem, natomiast wcześniej można zarezerwować datę ślubu. W sytuacji, gdyby nie udało się uzyskać wszystkich wymaganych dokumentów do czasu pierwszego spotkania, można je będzie donieść w późniejszym czasie.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym (uzyskuje się w parafii, w której było się ochrzczonym – nie starsze niż 6 miesięcy od daty ślubu)
  • świadectwo bierzmowania – jeśli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu
  • świadectwo ukończenia nauki religii (ostatnia klasa szkoły średniej – do wglądu)
  • jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii – zgodę od jednego z proboszczów na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa poza swoją parafią
  • w przypadku ślubu konkordatowego  – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania)
  • w przypadku osób po ślubie cywilnym – dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego
  • wdowcy – akt zgonu współmałżonka z USC
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej (terminy spotkań uzgadniane telefonicznie z ……)
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

Kursy przedmałżeńskie w Archidiecezji Krakowskiej

Małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety, którego celem jest wspólne dążenie do świętości oraz zrodzenie potomstwa został podniesiony przez Chrystusa do rangi sakramentu. „Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego” (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1661).