Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnoty

Franciszkański Zakon Świeckich tworzą chrześcijanie, którzy posłuszni wezwaniu Bożemu postanawiają żyć Ewangelią według ducha św. Franciszka, zgodnie z obowiązkami swego stanu w świecie, zachowując ogólne przepisy Kościoła oraz własne ustawy zawarte w Regule, Konstytucjach oraz Statucie dla Asystentów FZŚ, zachowując przepisy prawa kanonicznego. Bracia i Siostry Świeckiej Rodziny św. Franciszka odpowiadają na wezwanie Boże przez wewnętrzne nawrócenie, nieustanne odnawianie się ducha. Ewangelia jest najwyższą normą życia, w niej poznają i przeżywają Chrystusa w duchu św. Franciszka.

Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu w ustalanych wcześniej terminach.

Przełożonym wspólnoty jest brat Wiesław Buda, funkcję asystenta duchowego pełni br. Szymon Mrowiec.

Historia

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszkańskiego. Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował nową formę życia ideałami Ewangelii. Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ. Regułą życia franciszkanów świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. Od wielu lat FZŚ rozwija się także w naszej parafii.

Modlitwa św. Franciszka Absorbeat

Błagam Cię Panie porwij mnie płonącą i słodką mocą swej miłości do wszystkich rzeczy, które są pod niebem, tak abym mógł umrzeć z miłości dla Miłości Twojej, tak jak Ty raczyłeś umrzeć z miłości dla miłości mojej. Amen.