Grupa Biblijna

Wspólnoty

Spotkania

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w ustalanych wcześniej terminach w Domu Rekolekcyjnym.

O wspólnocie

Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym w chrześcijańskiej grupie, odnajdywanie prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania metodą lectio divina. Nasze spotkania mają charakter otwarty.

Prowadzący: br. Krzysztof Czeczko.