Koło Gospodyń Wiejskich

Z życia społeczności

Koła gospodyń wiejskich mają na ziemiach polskich blisko 150-letnią tradycję. Obecnie w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich jest zarejestrowanych ponad 10800 kół. W tej liczbie znajduje się również tenczyńskie koło.

Można zaryzykować stwierdzenie, że kobiety widzą więcej, często szybciej reagują, mają energię do podejmowania działań wykraczających poza domowe pielesze. Nic więc dziwnego, że kobiety mieszkające na wsi chętnie korzystają z możliwości działania, jakie daje koło gospodyń wiejskich.

Działalność koła jest adresowana nie tylko do członkiń, ale także do lokalnej społeczności. Widać to szczególnie podczas stałych imprez z kalendarza danej gminy, jak np. dożynki, festyny, imprezy okolicznościowe. Często koła gospodyń wiejskich angażują się również w uroczystościach kościelnych danej parafii.

Członkinie kół gospodyń wiejskich są ambasadorkami folkloru, miejscowej tradycji, kultury i kuchni.