Koło misyjne

Wspólnoty

Spotkania:

Są organizowane przez katechetkę s. Zytę.

Odpowiedzialna:

S. Zyta Kucała

O wspólnocie:

Działalność Koła misyjnego polega na tym, aby młodzi chrześcijanie przez swoją codzienną modlitwę i miesięczne (zwykle groszowe) ofiary zobowiązują się do niesienia pomocy dzieciom w krajach misyjnych. W parafii rozprowadzają zwykle po mszach kredę i kadzidło w Uroczystość Objawienia Pańskiego, a ofiary przeznaczają na misje.