Kurs Franciszek

Aktualności

Drugą część Kursu Franciszek: „Weekend napełnienia Duchem i posłania” przeżyło 36 osób uczestniczących i 9 osób ekipy prowadzącej. Rozpoczęliśmy w piątek 2 lutego o godz. 18.00 mszą św. i modlitwą o odnowę przymierza chrzcielnego w kościele, a kontynuowaliśmy w sobotę 3 lutego od godz. 9.00 do 18.00 w Domu Rekolekcyjnym przeżywając modlitwę o wylanie Ducha Świetego i modlitwę posłania na ewangelizację. Oprócz br. Szymona i br. Waldemara kurs prowadziły osoby z Wałcza, Niepołomic i Podłęża. Wiele duchowej radości przyniosło poszczególnym osobom spotkanie z doświadczeniem duchowym św. Franciszka z Asyżu.

Nie pragnijmy nigdy górować nad innymi, lecz bądźmy raczej sługami i poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga. A na tych wszystkich i te wszystkie, które będą to czynić i wytrwają aż do końca, spocznie Duch Pański i uczyni w nich mieszkanie i miejsce pobytu. I będą synami Ojca niebieskiego, którego dzieła czynią. (Franciszek z Asyżu, 2 List do wiernych)