Ministranci

Wspólnoty

Spotkania

Spotkania całej Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00, a w pozostałe tygodnie według ustaleń poszczególnych grup wiekowych.

Odpowiedzialny: br. Tomasz Olejnik

Prezes: Bartłomiej Swałtek

O wspólnocie

W naszej parafii przy ołtarzu Pańskim służy 43 ministrantów, lektorów i kandydatów.

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.