Kongres Eucharystyczny

W Wielki Czwartek 28 marca 2024 roku w Archidiecezji Krakowskiej rozpocznie się Kongres Eucharystyczny, który potrwa do soboty 15 czerwca. Dla wszystkich wiernych naszej diecezji będzie to niezwykłe święto Eucharystii. Zgłębiając temat „Jestem z wami”, będziemy chcieli rozpalić naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i odkrywać, jak przemienia nas Komunia i adoracja Pana.

Przypomnijmy słowa, które w Adwencie skierował do nas ks. Abp Marek Jędraszewski:

„Wagę każdej indywidualnej i wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu jako niezmiernie istotnego przejawu pobożności eucharystycznej podkreślił Ojciec Święty, odwołując się do osobistych przeżyć: <<Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!>> (EdE, 25).

Niech te słowa wiary i miłości św. Jana Pawła II będą dla nas wszystkich zachętą, aby w Eucharystii szukać dla siebie umocnienia i siły. Wielką w tym pomocą będzie aktywne włączenie się przez nas w obchody Kongresu Eucharystycznego”.

Załączona do Echa Tenczyna książeczka, przygotowana przez dwóch księży pracujących na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz duszpastersko posługujących w kolegiacie św. Anny w Krakowie – ks. Wojciecha Węgrzyniaka i ks. Krzysztofa Porosło – może pomóc w głębszym poznaniu i pełniejszym umiłowaniu tego niezwykłego daru, jakim jest Eucharystia. Rozważaniom tym przyświeca idea, żeby spojrzeć na tajemnicę Eucharystii z dwóch perspektyw – biblijnej i liturgicznej. Jako uzupełnienie tych rozważań na końcu został zamieszczony specjalnie na tę okazję opracowany rachunek sumienia, ukierunkowany na poznanie prawdy o sobie.