Schola dziecięco-młodzieżowa

Wspólnoty

W parafii

Próby scholi są w każdą sobotę o godz. 10.00 w salce duszpasterskiej. Schola robi oprawę muzyczną Mszy św. w niedzielę o godz. 9.00 i nie tylko.

Asystent duchowy: s. Zyta Kucała

Opiekunowie: Aleksandra i Kamil Stobieccy; Elżbieta Wawrzonek

O scholi

Sama nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza Wielkiego szkoły śpiewaków. Śpiewanie w scholi jest pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował: czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, czy choćby miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

W scholi śpiewa obecnie ok. 50 dzieci.